Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

กรอกใบยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

 

อ่านเพิ่มเติม: การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ)

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รับสมัคร   วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เวลา 08.00 - 16.00 น.
(รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม: การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

???? ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564
???? และเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบปลายภาค 1/2564

64 1 final m1

64 1 final m2

64 1 final m3

64 1 final m4

64 1 final m5

64 1 final m6

รายชื่อมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง รายชื่อมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564