Lamplaimat

ประกาศผลคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

             1) ประเภทนักเรียนทั่วไป <คลิก>

               2) ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม เลื่อนชั้น <คลิก>


นักเรียนทั่วไป ที่มีรายชื่อเป็นตัวจริง เข้ารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 16.00 น. 

และให้มามอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 น. 

นักเรียน ม.3 เดิม เลื่อนชั้น หากต้องการสละสิทธิ์ สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 044-661432
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.
หากต้องการเข้าเรียนต่อ ให้มามอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

 

1) ประเภทนักเรียนทั่วไป

 

 

               2) ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม เลื่อนชั้น