Lamplaimat

ตารางเรียน [1/2567]

ตารางเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     >>คลิก<<    

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     >>คลิก<< 

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     >>คลิก<<

ประกาศผลคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

             1) ประเภทนักเรียนทั่วไป <คลิก>

               2) ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม เลื่อนชั้น <คลิก>


นักเรียนทั่วไป ที่มีรายชื่อเป็นตัวจริง เข้ารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 16.00 น. 

และให้มามอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 น. 

นักเรียน ม.3 เดิม เลื่อนชั้น หากต้องการสละสิทธิ์ สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 044-661432
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.
หากต้องการเข้าเรียนต่อ ให้มามอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

 

1) ประเภทนักเรียนทั่วไป

 

 

               2) ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม เลื่อนชั้น

 

 

 

คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2567

คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2567

<ดาวน์โหลดเอกสาร>>

อ่านเพิ่มเติม: คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2567

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1

(ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม: ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)