Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ

>> ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร <<

กรอกยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2567
ส่งหลักฐานการรับสมัครและยื่นใบแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม: การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนปกติ)

ตารางสอบปลายภาค 1/2566

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2566

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบปลายภาค 1/2566

ตารางสอบกลางภาค 1/2566

ตารางสอบกลางภาค  1/2566

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบกลางภาค 1/2566

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศ
ที่ 70/2566
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2566

(คลิกดาวน์โหลด)

อ่านเพิ่มเติม: คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม: ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม: ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566