Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนลำปลายมาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม  2563

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ี 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

การปิดเรียนเป็นการภายใน