Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ความสามารถพิเศษ)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม: ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ความสามารถพิเศษ)

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้า ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ที่เอกสารไม่สมบูรณ์

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ที่เอกสารไม่สมบูรณ์ 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประเภทความสามารถพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รับสมัคร   วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เวลา 08.30 - 16.00 น.
(รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม: การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ)

แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ

ปิดเรียนกรณีพิเศษ ในวันที่ 13 มกราคม 2566

ให้นักเรียนมาเรียนในวันที่ 17 มกราคม 2566

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การทดสอบเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อ่านเพิ่มเติม: การทดสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย