Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียน [1/2567]

ตารางเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     >>คลิก<<    

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     >>คลิก<< 

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     >>คลิก<<

ประกาศผลคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

             1) ประเภทนักเรียนทั่วไป <คลิก>

               2) ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม เลื่อนชั้น <คลิก>


นักเรียนทั่วไป ที่มีรายชื่อเป็นตัวจริง เข้ารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 16.00 น. 

และให้มามอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 น. 

นักเรียน ม.3 เดิม เลื่อนชั้น หากต้องการสละสิทธิ์ สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 044-661432
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.
หากต้องการเข้าเรียนต่อ ให้มามอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

 

1) ประเภทนักเรียนทั่วไป

 

 

               2) ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม เลื่อนชั้น

 

 

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1

(ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม: ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)