Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รับสมัคร   วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เวลา 08.30 - 16.00 น.
(รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม: การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ)

แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ

ปิดเรียนกรณีพิเศษ ในวันที่ 13 มกราคม 2566

ให้นักเรียนมาเรียนในวันที่ 17 มกราคม 2566

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การทดสอบเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อ่านเพิ่มเติม: การทดสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตารางเรียน [2/2565]

ตารางเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     >>คลิก<<    

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     >>คลิก<< 

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     >>คลิก<<

แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
 
???? ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565
 
???? เปิดภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ สภานักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนลำปลายมาศ

ขอแสดงความยินดีกับ สภานักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2565ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่สอง ระดับประเทศ
การประกวดคลิปการแสดงบทบาท
สมมติ “สภาจำลอง”

ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากเลขาธิการวุฒิสภา

ครูผู้ฝึกซ้อม นายณัฐกุล ชอบใจ นางสาวสุภาภรณ์ เกิดสันเทียะ และคณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

 

แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ

โรงเรียนลำปลายมาศ ปิดเรียนกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ

ตารางสอบกลางภาค 1/2565

ตารางสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบกลางภาค 1/2565

กิจกรรมชุมนุม ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565

กิจกรรมชุมนุม ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565

 

เลือกชุมนุมในวันที่ 22 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมชุมนุม ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565