Lamplaimat

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2565

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
 
???? ให้รายงานตัวในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
???? โดยการโทรเข้ามายืนยันในการเข้าศึกษาต่อ ที่เบอร์ 044-661432
???? และให้มามอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.