Lamplaimat

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

<คลิกอ่านรายละเอียด>

 

สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

 

???? เอกสารที่ใช้เข้าห้องสอบ
- บัตรเข้าห้องสอบ (อยู่ส่วนท้ายใบสมัคร) หรือบัตรประชาชน
เข้าพิมพ์ใบสมัครในระบบได้ที่ http://reg.lamplaimat.ac.th/sign-in.php
???? ข้อสอบเป็นแบบฝน ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนเตรียมดินสอ 2B หรือความเข้มมากกว่า 2B ขึ้นไป ปากกาสีน้ำเงิน/สีดำ และยางลบ มาด้วย
???? ผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง