Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563 คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศที่ 46/2563เรื่อง แต่งตั้งครูที่... More detail
เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันพุธ, 18 มีนาคม 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศเรื่อง เลื่อนการรับสมัครนัก... More detail
กำหนดการรับรายงานตัวและการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) กำหนดการรับรายงานตัวและการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิ วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563 กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่... More detail
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ส... More detail
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) วันพุธ, 11 มีนาคม 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ส... More detail
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิ... More detail

ภาพกิจกรรม

 
 

 

SAR

 
 

ข่าวออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว