Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School

   regis63 3

 btn name63

 

report online

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ท.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการสอบคัดเลือก... วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันโ... More detail
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ)) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2563 (ประเภทความสามารถพ วันพุธ, 03 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเ... More detail
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนลำปลายมาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนลำ วันพุธ, 03 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้... More detail
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีก... วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ม... More detail
ตารางเรียน [1/2563] ตารางเรียน [1/2563] วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2563 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ♦  ชั้นมัธยม... More detail
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ) ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ) วันพุธ, 22 เมษายน 2563 กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4ปี... More detail

ภาพกิจกรรม

 
 

btn eng

 

 SAR

 
 

ข่าวออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว