Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเต วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน... More detail
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2562 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2562 วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง ขั้นตอนการสมัครเข... More detail
การแก้ 0.  ร.  มส. และ มผ.  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 การแก้ 0. ร. มส. และ มผ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์, 17 มีนาคม 2562 ประกาศการแก้ 0.  ร.  มส. และ มผ.  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา... More detail

ภาพกิจกรรม

ข่าวออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

 

 

SAR