Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School

มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data
  • Error loading feed data

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาค  1/2566 ตารางสอบปลายภาค 1/2566 วันพุธ, 06 กันยายน 2566 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2566 More detail
ตารางสอบกลางภาค 1/2566 ตารางสอบกลางภาค 1/2566 วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2566 ตารางสอบกลางภาค  1/2566 More detail
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2566 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566 คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศที่ 70/2566เรื่อง แต่งตั้งครูที่... More detail
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2566 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันพุธ, 29 มีนาคม 2566 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรีย... More detail
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2566 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรีย... More detail
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น... More detail
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น... More detail
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ความสามารถพิเศษ) ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ความสามารถพิเศษ) วันพุธ, 15 มีนาคม 2566 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่... More detail
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้า ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ที่เอกสารไม่สมบูรณ์ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้า ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ที่เอกสารไม่สมบูรณ์ วันอังคาร, 14 มีนาคม 2566 รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ... More detail

 

 

 SAR

 


 

ข่าวออนไลน์

ข่าวการศึกษา