Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 1/2561 กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 1/2561 วันอาทิตย์, 22 เมษายน 2561 กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา... More detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 วันพุธ, 04 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมั... More detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561 วันอังคาร, 03 เมษายน 2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น... More detail
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศ ที่ 68/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูที... More detail
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 วันพฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2561 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ม... More detail
ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธ, 28 มีนาคม 2561 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง ตารางสอบเข้าศึกษาต่... More detail

ภาพกิจกรรม

ข่าวออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

 

 

SAR