Lamplaimat

แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

logo lp

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2562

logo lp

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียน [1/2562]

ตารางเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     >>คลิก<<   

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     >>คลิก<<