Lamplaimat

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประเภทความสามารถพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รับสมัคร   วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เวลา 08.30 - 16.00 น.
(รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม: การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ)

แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ

ปิดเรียนกรณีพิเศษ ในวันที่ 13 มกราคม 2566

ให้นักเรียนมาเรียนในวันที่ 17 มกราคม 2566

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การทดสอบเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อ่านเพิ่มเติม: การทดสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

โรงเรียนลำปลายมาศ ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

ตารางเรียน [2/2566]

ตารางเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     >>คลิก<<    

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     >>คลิก<< 

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     >>คลิก<<

♦  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     >>คลิก<<

แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
 
???? ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565
 
???? เปิดภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565