Lamplaimat

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ

>> ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร <<

กรอกยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2567
ส่งหลักฐานการรับสมัครและยื่นใบแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2567