Lamplaimat

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

>> คลิกอ่านรายละเอียด <<

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

>> คลิกอ่านรายละเอียด <<