Lamplaimat

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รับสมัคร   วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เวลา 08.30 - 16.00 น.
(รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

 

SMT66 2 2

 SMT66 1

SMT66 2

SMT66 2

SMT66 4

SMT66 5