Lamplaimat

ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (ที่ 111/2560) 

อ่านเพิ่มเติม: คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2560