Lamplaimat

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

logo lp

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนลำปลายมาศเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่  7  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

* ตารางเรียน สามารถดูได้ที่ เว็ปไซต์และเพจโรงเรียน อีกครั้ง