Lamplaimat

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 <คลิก>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 <คลิก>