Lamplaimat

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561

krut

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

       ประเภทที่ 1  ประเภทนักเรียนทั่วไป

       ประเภทที่ 2  ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิมเลื่อนชั้น

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมารายงานตัวพร้อมกับผู้ปกครองที่หอประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ

ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. และมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.