Lamplaimat

มาตราการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ประกาศ มาตราการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

<คลิกอ่านรายละเอียด>

นักเรียนที่กักตัวหรือกำลังรักษาตัว

ให้แจ้งทางโรงเรียน โดยสแกนคิวอาโค้ดเข้าไปกรอกข้อมูล

<คลิกลิ้งค์กรอกข้อมูล>