Lamplaimat

ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

ฉบับที่ 1  ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิมเลื่อนชั้น

ฉบับที่ 2  ประเภทนักเรียนทั่วไป