Lamplaimat

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ความสามารถพิเศษ)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)

 

ให้รายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2566
รายงานตัวโดยการ โทรศัพท์มายืนยันการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนลำปลายมาศจริง

ที่เบอร์ 044-661432 เวลา 09.00 น.

มอบตัววันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.