Lamplaimat

สวัสดีคุณครู 2562

          นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบเพื่อนครูสหวิทยาเขตลำปลายมาศ เพื่อมอบหมายนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์