Lamplaimat

วันต้านยาเสพติด

        วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายไพศาล  สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์