Lamplaimat

สวัสดีคุณครู 2561

สวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561

            วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 เป็นประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตลำปลายมาศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ" มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา " สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร.9 “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก ” ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนแนวคิด No Child Left Behind ( NCLB ) ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง