วันสุนทรภู่ 2561

๒๖ มิถุนายน 
สุนทรภู่ ครูภาษา

View the embedded image gallery online at:
https://www.lamplaimat.ac.th/index.php/gallery/240-sunthornpoo61.html?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdf1470a3f0d