การศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดหยาบออกซินจากหยวกกล้วยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหอมแดง

คลิกอ่านรายละเอียด