การศึกษาและการสกัดสารเเทนนินจากใบยูคาลิปตัสเเละกล้วยดิบที่ส่งผลต่อความคงทนของสีย้อมธรรมชาติบนผ้าฝ้าย

คลิกอ่านรายละเอียด