การศึกษาการหมักเพื่อหาปริมาณเอทานอลที่แตกต่างกันระหว่างผลกล้วยและส่วนต่างๆ ของกล้วย

คลิกอ่านรายละเอียด