การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของกระถางปลูกต้นไม้จากฟางข้าวและกาบกล้วยร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์

คลิกอ่านรายละเอียด