พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการห้องเรียนสีขาว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)
โครงการห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดี
TO BE NUMBER ONE
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลำปลายมาศ

View the embedded image gallery online at:
https://www.lamplaimat.ac.th/index.php/gallery/238-mou-ws.html?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId92d81c680b