ปฐมนิเทศ 2561

การอบรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

View the embedded image gallery online at:
https://www.lamplaimat.ac.th/index.php/gallery/234-orientation61.html?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdc602256a96