ติดต่อ-สอบถาม

โรงเรียนลำปลายมาศ

เลขที่ 719  หมู่ 1  ถนนรถไฟพัฒนา  ต.ลำปลายมาศ  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130

โทร./โทรสาร. 044-661433    งานทะเบียนและวัดผล  044-661432

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ :