Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ทดสอบระบบ LMS โรงเรียนลำปลายมาศ
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 6 ธันวาคม 2012, 10:13AM
 

ทดสอบระบบ LMS โรงเรียนลำปลายมาศ

LMS = Moodle 2.3.1

Language = ภาษาไทย

Math = เครื่องมือเขียนสมาการ LaTex

ตัวอย่าง

 \sqrt{X-1} +2= \frac{X}{2}

วิธีทำ

 \sqrt{X-1} = \frac{X}{2} -2

X-1 =  \frac{X^{2}}{4} -2X+4

4X-4 = X^{2}-8X+16

X^{2}-12X+20=0

(X - 10)(X - 2)= 0

X = 10,2

 

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

  • วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    1 หน่วยกิต

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  วิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  •         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี  ลักษณะทั่วไป    และลักษณะจำเพาะของภาษาซี  ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอื่น  หลักการของภาษาซี  องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม  ลักษณะของตัวแปรตัวดำเนินการ  นิพจน์  วิธีการและคำสั่งต่าง ๆ  ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี  การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน  การสร้างไฟล์  การเข้าถึงไฟล์และการประยุกต์ใช้งาน

           ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งานเบื้องต้นได้


Skip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา


Skip หน้าหลักSkip Navigation

Navigation

    • กระดานเสวนาข่าวและประกาศ

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30